Våra tjänster

Vi svarvar detaljer i diameter 1-70 mm från stång i alla förekommande material. Vårt mål är alltid att få detaljerna färdiga direkt i maskinerna utan eftertempon.


Helhetsåtagande inom CNC- svarvning 
 
Bällsta Mekaniska ABs affärsidé är att arbeta med finmekanisk CNC-svarvning av mindre och medelstora detaljer, med komplicerad bearbetning och snäva toleranser i stora som små antal. Bearbetning sker av alla förekommande material med diameter från 1-70 mm.

Ytbehandling, lödning, montering mm ombesörjes vid behov. För oss är det en självklarhet att våra produkter skall motsvara kundens krav och förväntningar. Att ha teknisk kompetent personal som håller sin specialkunskap vid liv är ett måste hos oss och kompletterande utbildning av personalen sker kontinuerligt. Våra kunder finns inom många olika brancher t ex el, tele, pneumatik, hydraulik mm.

 
Positiv produktion 

Vi trivs bäst när vi får riktiga utmaningar! Vi har en gedigen maskinpark: CNC-svarvar med magasin, fleroperationsmaskin med palett och ett antal manuella maskiner.

Bällsta Mekaniska AB satsar på långsiktiga relationer. Det ställer höga krav på oss, vi vet hur viktigt det är att snabbt och effektivt tillfredsställa våra kunders behov. Vi vill gärna vara med och lösa praktiska problem gällande svarvning. Fråga oss, det lönar sig.

skicka gärna en förfrågan!

Vi svarar normalt inom 48 timmar.