Maskiner

Maskinlista Antal Max dia, mm Beskrivning
Tsugami BS20BE
Tornos Deco 2000/26
Tornos Deco 2000/20
Maier ML26D
Tsugami BS32(S)
Tsugami S16D
Tornos Gamma 20/6 B
Hanwha XD16II
Hanwha XD26II
Hanwha XD32II
Star SB-16D
Star SB-16
Nakamura NTJ
CMZ TX-66-Y2 Quattro

 
2
1
1
2
1
1
5
4
6
1
1
1
2
1

 
20
32
26
26
32
18
20
16
26
32
18
18
70
66

 
Längd cnc svarv, 7 axlar med sub​​-spindel och drivna, svarvverktyg
Längd cnc svarv, 32mm Bar Kap, 11 axlar (C-axel på båda spindl), drivna verktyg
Längd cnc svarv, 30mm Bar Kap, 11 axlar (C-axel på båda spindl), drivna verktyg
Längd cnc svarv, 9 axlar. 
Längd cnc svarv, 7 axlar
Längd cnc svarv, 6 axlar med sub- spindel och svarvverktyg. 
Längd cnc svarv, 6 axlar + 2 C axlar, 5 rot.verktyg HK, 4 rot.verktyg på sub- spindel
Längd cnc svarv, 5 axlar, 8 drivna verktyg
Längd cnc svarv, 5 axlar, 8 drivna verktyg
Längd cnc svarv, 5 axlar, 8 drivna verktyg

Längd cnc svarv, 6 axlar, 3 drivna verktyg, 4 bakbearbetningsverktyg, sub- spindel
Längd cnc svarv, 5 axlar, 3 drivna verktyg, 3 bakbearbetningsverktyg, sub- spindel
Fleroperationssvarv med dubbla revolvrar, Y och B axel. 11 axlar-2-spindlig
Fleroperationssvarv med dubbla revolvrar, 2 Y-axlar. 9 axlar-2-spindlig.

 
Swiss Clean tvätt 1 400x300x200 Vakuum och ultraljudstvätt.
Plus ett flertal manuella maskiner