Om Bällsta Mekaniska AB

Bällsta Mekaniska AB startades 1984 som enskild firma i ett garage på 90 m2 i Vallentuna. 1986 köpte vi vår första CNC-svarv och har sedan dess investerat löpande i nya maskiner. Vi har nu 29 st CNC-styrda svarvar med magasin. November 1988 ombildades Bällsta Mekaniska till aktiebolag.

1994 förvärvade vi en industrifastighet i Arninge industriområde (Täby). De 340 m2 blev snabbt utnyttjade till max och 1996 samt 2000-2001byggde vi ut våra lokaler. Idag förfogar vi över 1500 m2 varav 1000 är produktionsyta. Övriga utrymmen består bl a av packavdelning samt en välutrustad avdelning för detaljtvätt och trumling.