• Tjänster

Våra tjänster

Vi svarvar detaljer i diameter 1-70 mm från stång i alla förekommande material.
Vi strävar efter att få detaljerna färdiga direkt i maskinerna utan eftertempon.


Helhetsåtagande inom CNC- svarvning 
 
Bällsta Mekaniskas affärsidé är att arbeta med finmekanisk CNC-svarvning av mindre och medelstora detaljer,med komplicerad bearbetning och snäva toleranser i stora som små antal. Bearbetning sker av alla förekommande material med diameter från 1-70 mm. Ytbehandling, lödning, montering m.m. ombesörjes vid behov. Grunden för vår verksamhet är att våra produkter skall motsvara kundens krav och förväntningar. Att ha teknisk kompetent personal som håller sin specialkompetens vid liv är ett måste hos oss, kompletterande utbildning av personalen sker kontinuerligt. Våra kunder finns inom många olika brancher tex el, tele, pneumatik, hydraulik m.m.

 
Positiv produktion 

Vi trivs bäst när vi får riktiga utmaningar. Vi har en gedigen maskinpark att arbeta med. CNC-svarvar med magasin, fleroperationsmaskin med palett och ett antal manuella maskiner. Bällsta Mekaniska satsar på långsiktiga relationer. Det ställer höga krav på oss, vi vet hur viktigt det är att snabbt och effektivt tillfredsställa våra kunders behov. Vi vill gärna vara med och lösa praktiska problem gällande svarvning. Fråga oss, det lönar sig.

Skicka gärna en förfrågan

Vi svarar normalt inom 48 timmar.